טיולים לאתיופיה | טיול מאורגן באתיופיה | אתיופיה הקסומה | יהדות

יהדות

סיפורה של הקהילה היהודית באתיופיה הוא סיפור מופלא. ישנה מחלוקת במחקר לגבי מקור קהילה ייחודית זו, יש הטוענים שהם פליטים שהגיעו מישראל החל מבית ראשון, כפי שטוענים האתיופים, אך יש גם הטוענים שאלו יהודים שהגיעו ממצרים, תימן, בתקופות מאוחרות יותר ואף נוצרים שהתגיירו, כך או כך יש לנו עדויות היסטוריות על קיום קהילה יהודית החל מימי הביניים, ואין דבר שיסתור את אפשרות קיומה של קהילה זו בתקופות קדומות יותר.

היהודים התרכזו באזור אגם טאנה, הרי סימיאן וניהלו במשך מאות שנים מאבק מר וקשה לשמירת עצמאותם ואורחות חייהם אל מול הגורם הדומיננטי הנוצרי. יהדות אתיופיה שומרת על חוקים ומסורות מימי המקרא ששונו במקומות אחרים בעולם היהודי. דגש חשוב אצלם הוא עניין הטהרה ולכן הם נהגו להפריד עצמם מהסביבה. בגלל היותם נחותים בעיניי הנוצרים הם עסקו באופן מסורתי במלאכות שנחשבו "בזויות" כגון נפחות וקדרות ונודעו כבעלי מלאכה מעולים. מבחינה חומרית לא היה מצבם שונה מזה של שכניהם האתיופים, אך מבחינת אמונה וחיי חברה הם היו שונים.

יהדות אתיופיה שמרה גם על התייחסות לספרים החיצוניים כגון ספר חנוך והתפתח אצלה מאפיין מיוחד של נזירות, אולי בהשפעת הנצרות. במאה ה19 הם התגלו מחדש על ידי העולם היהודי ובתום סאגה ארוכה הוכרו כיהודים והועלו ארצה.

ליהודים האתיופים מסורת חגים ייחודית משלהם – סינד, הנהגת קהילה וקדושים.

ראו מאמרים:

ארון הברית

גילוי היהודים

חיי היהודים

השפעות יהודיות

ממלכות יהודיות

מקורות